افتتاح نمایشگاه فرهنگی بصیرت در مدرسه علمیه معصومیه چناران به مناسبت دهه فجر

 

نمایشگاه بصیرت - مدرسه علمیه معصومیه چناران - حوزه علمیه خواهران

 

 

 

نمایشگاه بصیرت - مدرسه علمیه معصومیه چناران - حوزه علمیه خواهران

 

 

 

بازدید از نمایشگاه فرهنگی بصیرت  برای عموم آزاد است

 

خراسان رضوی 

شهرستان چناران 

خیابان آیت الله طالقانی 

طالقانی 9 

پلاک 52

مدرسه علمیه معصومیه چناران