شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ مادر! اميد است كه من با شهادتم بتوانم در آن دنيا، و به يارى فاطمه زهرا(س)، حق مادر خودم را ادا كنم. فرازي از وصيت‌نامه شهيد هادى نيرومندزاده
تسبیح دیجیتال
مدرسه علميه معصوميه
رتبه 0
0 برگزیده
209 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
مدرسه علميه معصوميه عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top