شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ مي دانم از دست دادن من شايد سنگين باشد، ولى غم از دست دادن حسين(ع) بر فاطمه (س) مگر سنگين نبود؟ +فرازي از وصيت‌نامه شهيد عباس اسداللهى
2-تنها
94/8/26
تسبیح دیجیتال
مدرسه علميه معصوميه
رتبه 0
0 برگزیده
209 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
مدرسه علميه معصوميه عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top